Ons land heeft zich aangesloten bij AskREACH, een Europees project met als doel het "recht op informatie" over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in consumentenvoorwerpen toe te passen. AskReach betekent voor je bedrijf een extra hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichting om informatie en transparantie te bieden. Door de streepjescode te scannen, kunnen consumenten eenvoudig controleren of een voorwerp al dan niet gevaarlijke stoffen bevat.    

 Bond Beter Leefmilieu en Ecoconso zullen het AskReach-systeem vanaf 28 september 2023 promoten bij consumenten. Vanaf dan kunnen Belgische consumenten de Scan4Chem-applicatie gebruiken om toegang te krijgen tot informatie over zeer zorgwekkende stoffen in producten die op de Belgische markt worden verkocht en die door u of door bedrijven in deelnemende landen zijn gecodeerd. We hebben sinds 21/8 bedrijven geïnformeerd over het nieuwe systeem en mogelijkheid om hun voorwerpen in te geven.  

Wat is het AskREACH-systeem?

Dit platform biedt een gebruiksvriendelijke interface voor leveranciers* en stelt u in staat om effectiever en sneller te voldoen aan uw verplichting om consumenten die hierom vragen binnen 45 dagen te informeren over de aanwezigheid van SVHC's in voorwerpen die leveranciers op de markt brengen (verplichting volgens artikel 33.2 van de Europese REACH-verordening). 

Dit AskREACH-systeem is gekoppeld aan de Scan4Chem-app, waarmee consumenten kunnen controleren op de aanwezigheid van SVHC’s in voorwerpen. Als het voorwerp niet gecodeerd is of als de informatie niet beschikbaar is, kan de applicatie de verzoeken van consumenten doorsturen naar de bedrijven, die 45 dagen de tijd hebben om de gevraagde informatie te verstrekken.   

* Met leverancier bedoelen we elke producent of importeur van een artikel, elke distributeur of elke andere speler in de toeleveringsketen die een artikel op de markt brengt.   

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?  

  • U kunt de SVHC-informatie voor al uw voorwerpen in één stap downloaden; 
  • U hoeft niet alle voorwerpen van consumenten afzonderlijk te beheren;    
  • Er worden antwoordtemplates voorzien zodat u snel kan reageren op informatieverzoeken en  voldoen aan uw verplichtingen volgens artikel 33 van REACH; 
  • U kunt aanvullende informatie over uw voorwerpen rechtstreeks aan potentiële klanten verstrekken; 
  • U ontvangt een herinnering om informatie bij te werken wanneer nieuwe stoffen worden geïdentificeerd als SVHC's; 
  • Er wordt geen "rood licht" weergegeven voor voorwerpen die SVHC's bevatten; 
  • De toepassing stelt u in staat om SVHC-vrije voorwerpen te promoten.   

Hoe AskREACH  gebruiken

Uitleg over het gebruik van AskREACH vindt u op  

OF 

 Contact 

Indien u vragen heeft over het AskREACH-systeem of Reach, gelieve contact op te nemen met :