Het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft enkele ontheffingen (exemptions) toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus).

Meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus . Op deze pagina zal het DGLV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Ook EASA verzamelde alle info op een webpagina: https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19.