Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, worden nieuwe technieken ingezet om ruimtes te ontsmetten. Deze technieken zijn niet steeds doeltreffend en kunnen zelfs risico’s inhouden voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt in twee adviezen voor de gevaren van desinfectietunnels en UV-C lampen.
 
Desinfectietunnels: niet doeltreffend en risico op geïrriteerde luchtwegen
 
De HGR heeft een zeer negatief advies gegeven over het gebruik van desinfectitunnels om winkelkarren en klanten te ontsmetten. Er is geen duidelijk en geverifieerd wetenschappelijk bewijs voor de doeltreffendheid van deze tunnels. Bovendien is het risico op irritatie van de slijmvliezen te groot, vooral voor de longen en zelfs bij zeer lage dosissen. Er is geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat het tegendeel aantoont. Dit advies is van toepassing op desinfectietunnels die gebruik maken van ozon en andere biociden.
 
Deze desinfectietunnels kunnen momenteel dus niet ingeschakeld worden in de strijd tegen Covid-19. Indien bedrijven desinfectietunnels willen aanbieden op de Belgische markt, moeten ze eerst een aanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid, die wetenschappelijk geëvalueerd zal worden.
 
 Ontsmetting via UV-C lampen
 
De Hoge Gezondheidsraad raadt of om met UV-C lampen de lucht of ruimtes te ontsmetten in de strijd tegen Covid-19, behalve voor medische toepassingen (tandheelkunde, sterilisatie), ziekenhuizen en industriële sectoren die hiervoor strikt gecontroleerde procedures hebben. Het opstellen van deze lampen in drukke plaatsen is niet effectief en niet aanbevolen om veiligheidsredenen en dit zowel op gesloten als op open plaatsen (zoals terrassen). De effecten van UV-C-stralen kunnen het risico op oogschade en kanker verhogen.

Meer informatie over biociden?
Op www.biocide.be kunnen bedrijven de lijsten van toegelaten biociden terugvinden.
U vindt er oa

Contact: info.biocides@health.fgov.be