Van 15 juni tot en met 14 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van Nederlands Waterprogramma 2022-2027 en het milieueffectenrapport.

Het Belgische publiek krijgt inspraak bij de opstelling van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 en het milieueffectenrapport. Dit gebeurt naar aanleiding van de beslissing van de minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne dat dit programma significante effecten op het mariene milieu in de Belgische zeegebieden kan hebben.
 
Het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 omvat onder andere de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee, inclusief de Mariene Strategie.
 
Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat iedereen het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.
 
Meer informatie vind je vanaf 15 juni op www.consult-leefmilieu.be.