Het huidige decennium is van cruciaal belang voor de aanpak van de klimaat- en de biodiversiteitscrisis. Het DG Leefmilieu van onze FOD zoekt daarom versterking!

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s met wetenschappelijke, juridische, economische, financiële, communicatie- of technische expertise voor de dienst Klimaatverandering en dienst Multilaterale en Strategische zaken van het DG Leefmilieu.

Voor de dienst Klimaatverandering:

  • We zijn op zoek naar beleidsexperten die hun wetenschappelijke, technische, economische of juridische expertise op het gebied van klimaatverandering en het klimaatbeleid verder kunnen ontwikkelen.
  • Ook voor het nog op te richten onafhankelijk “Coördinatieorgaan voor de risicoanalyse en -evaluatie van de klimaatcrisis” zoeken we beleidsexperten binnen verschillende expertises. De regering heeft immers beslist om een multidisciplinair federaal kennis- en expertisecentrum op te richten naar het voorbeeld van het OCAD voor de terroristische en extremistische dreiging. In eerste instantie zal dit OCAD Klimaat - waarvan de precieze missies nog worden uitgewerkt - worden ingebed in de Dienst Klimaatverandering.

Meer info over onze projecten en de gezochte profielen op www.klimaat.be/jobs

Voor de dienst Multilaterale en Strategische zaken:

We zijn op zoek naar profielen die zullen werken rond het BiodiversiScape-programma dat tot doel heeft de biodiversiteit in alle landschappen, ook in de stad, te bevorderen. Daarnaast zoeken we ook collega’s die zullen werken rond het principe "Do no significant harm" (DNSH). De toepassing van het DNSH-principe houdt in dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan aan verschillende milieudoelstellingen. Dit principe geldt voor alle projecten van het Belgische herstelplan, maar ook voor het federale herstel- en transitieplan.

  • Voor het programma BiodiversiScape zijn we op zoek naar een facilitator/communicator gespecialiseerd in change management, en 3 profielen gespecialiseerd in het beheer van biodiversiteit : een expert in ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsverzorging, een expert in constructie/renovatie van duurzame gebouwen en een expert in milieuraadgeving over duurzame aankoop & processen.
  •  Voor het “Do No Significant Harm”-expertisecentrum zoeken we een coördinator, een economisch expert, een juridisch expert en een wetenschappelijk expert.

Meer info over de gezochte profielen op https://bebiodiversity.be/nl/jobs/

De vacature en de inhoud van de functies zijn beschikbaar op de website van Selor: link

Kandidaturen moeten ten laatste op 18/07/2022 bij Selor ingediend zijn.