Van de schoonmaaksector tot de pluimveehouderij: in tal van sectoren werken professionals met biociden. Maar wat zijn biociden precies? Hoe bescherm je jezelf en het milieu als je met deze producten werkt? En hoe zit het juist met de online registratieplicht? Op biocide.be vinden professionals een antwoord op al hun vragen.

Biocide.be is opgedeeld in drie grote luiken: Alles over biociden, Regelgeving en procedures en Veiligheid en milieu. Verder kan je door veelgestelde vragen scrollen, het laatste nieuws raadplegen en folders en infofiches op maat van verkopers, werkgevers en werknemers downloaden.
Bijzondere aandacht gaat naar de biociden van het gesloten circuit. Producten die een groot risico voor de gezondheid inhouden, worden toegewezen aan het gesloten circuit. Iedereen die biociden van het gesloten circuit gebruikt of verkoopt, moet zich online registreren. Op de website vind je een handleiding die je stap voor stap door de procedure loodst.

Gebruiksvriendelijke zoekmachine voor toegelaten biociden

Er bestond al een interactieve lijst van toegelaten biociden. Deze lijst werd omgevormd tot een gebruiksvriendelijke interactieve zoekmachine. In een handomdraai zie je welke biociden op de Belgische markt toegelaten zijn en welke producten tot het gesloten circuit behoren. Je kan onder meer zoeken op de naam van het product, de firmanaam, het toelatingsnummer en de functie.

COVID-19 tegengaan met biociden

De producten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals alcoholgels en andere ontsmettingsmiddelen, komen aan bod in een apart luik op de site. De nieuwe website biedt de meest recente informatie hierover.

Dienst Biociden

Biocide.be wordt beheerd door de dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid. Die dienst houdt nauw toezicht op de Belgische biocidenmarkt, om zo de impact van biociden op onze gezondheid en het milieu te verminderen.
De gewone, niet-professionele gebruiker van biociden vindt alle nuttige informatie op de portaalsite van de FOD Volksgezondheid. De site Lezenvoorgebruik.be biedt bovendien nuttige tips om de biociden op een veilige manier te gebruiken.