Dit mag u niet missen! Milieukwesties stellen ons vandaag de dag voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hoe zullen onze samenlevingen evolueren om zich aan te passen aan de klimaatverandering en om de biodiversiteit beter te respecteren? Welke weerslag zal die herorganisatie hebben op de economische activiteit, op onze bedrijven en op de toekomst van onze planeet? Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk herorganiseren om duurzaam te leven?

Die vragen duiken regelmatig op in de pers en ze nopen ons ertoe de portaalsite van onze FOD te herzien en de thema's in kwestie op een andere manier te presenteren.

Op onze site krijgt u vanaf vandaag bijgewerkte informatie over deze maatschappelijk erg relevante thema's. In onze rubriek Naar een duurzame samenleving in het gedeelte Milieu vindt u de volgende hoofdstukken in een nieuwe presentatie:

en