Van 8 april tot 18 mei (12.30u) organiseert de Franse overheid een openbaar onderzoek over de milieuvergunningsaanvraag voor een offshore windmolenpark voor de kust van Duinkerke. Het geplande windmolenpark ligt aan de Belgische grens waardoor het project ook gevolgen kan hebben voor de Belgische bevolking, scheepvaart en natuur. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen of adviezen indienen.

kaartje

Bron: https://participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr

De aanvraag van Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Electricité (RTE) gaat over een groot windmolenpark op meer dan 10 km van de kust. In een zone van maximaal 50 km² zouden maximaal 46 windmolens komen van 240 tot 300 meter boven zeeniveau. De aanvraag omvat ook een offshore platform voor de transmissie en onderzeese kabels. De verwachte productie van het offshore windmolenpark wordt geschat op ongeveer 2,3 TWh elektriciteit per jaar, wat het equivalent is van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna een miljoen inwoners.

Het geplande windmolenpark ligt tegen de Belgische grens aan, waardoor het project ook gevolgen zal hebben voor de Belgische bevolking, economie en natuur. Het park zal gebouwd worden in het Franse Natura 2000-gebied ‘Bancs des Flandres’, en vlak naast het Belgische Natura 2000-gebied ‘Vlaamse banken’.

De minister van Noordzee heeft er bij de Franse overheid op aangedrongen het openbaar onderzoek open te stellen voor reacties vanuit België. De Franse overheid is ingegaan op deze vraag en werkt samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de Belgische stakeholders en bevolking te bereiken en te informeren.

Alle documenten raadplegen en deelnemen aan het openbaar onderzoek kan vanaf 8 april via https://www.consult-leefmilieu.be of rechtstreeks op https://participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr/registre/enquete-emd-rte. Meer info over het project is ook te vinden op https://parc-eolien-en-mer-de-dunkerque.fr/project-fl.