De Europese Unie (EU) werkt aan de verdere beperking van de handel in ivoor van olifanten op de interne markt. Alvorens haar voorstellen af te ronden, houdt de Commissie een openbare raadpleging. U heeft tot 26 februari de tijd om uw mening over de voorgestelde beperkingen te geven. 

De voorstellen zijn:

  • Een volledig verbod op de handel in onbewerkt ivoor. Dit betekent dat er geen CITES-documenten meer zullen worden afgeleverd voor olifantenslagtanden.  Onbewerkt ivoor dat vóór 1975 legaal is verworven en vergezeld gaat van een Europees certificaat, zal voortaan enkel in de EU mogen worden verhandeld voor het repareren van muziekinstrumenten van vóór 1975;
  • De handel in bewerkt ivoor zal beperkt worden tot het grondgebied van de EU, maar wordt alleen toegestaan voor voorwerpen van vóór 1947 en op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een CITES-certificaat. Er komt één uitzondering: de commerciële invoer en wederuitvoer van muziekinstrumenten die ivoor bevatten van vóór 1975 blijft toegestaan, op voorwaarde dat de instrumenten vergezeld zijn van CITES-documenten.
  • De CITES-certificaten uitgegeven door de lidstaten om de handel in onbewerkt ivoor en ivoren voorwerpen van na 1947 in de EU toe te staan, zullen één jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen ongeldig worden.

Om een overzicht te krijgen van de mogelijke maatregelen ter beperking van de handel in de EU, wil de Commissie uiterlijk op 26 februari de standpunten van de burgers verzamelen. Neem een paar minuten de tijd om de vragenlijst te beantwoorden via de volgende link (beschikbaar in verschillende talen):

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12866-Alignment-of-EU-rules-to-recent-decisions-taken-under-CITES-the-international-convention-on-wildlife-trade