Sinds 1 december 2017 mag de houtkachel van het merk W5 Ackerman en zijn verschillende modellen niet meer in België op de markt worden gebracht. Deze modellen, verkocht bij Mr. Bricolage onder de namen Lesbos, Kos en Naxos, voldoen niet aan de normen van de Belgische regelgeving.

De kachels werden in beslag genomen tijdens winkelinspecties en vervolgens geanalyseerd door een erkend laboratorium. Uit de tests blijkt dat ze teveel fijne stofdeeltjes afgeven, te veel CO uitstoten en dat hun energieprestaties niet hoog genoeg zijn. De foto's van de apparaten en de testresultaten zijn beschikbaar op: https://www.health.belgium.be/nl/e-services/lijst-van-verwarmingstoestellen

Als u zich een van deze apparaten hebt aangeschaft, dan kunt u de garantie claimen en een vergoeding vragen aan de verkoper. U kunt ook een klacht indienen bij de ombudsman van de FOD Economie, op grond van het feit dat u een apparaat hebt gekocht dat niet overeenstemt met wat de fabrikant of verdeler heeft aangekondigd: www.consumentenombudsdienst.be

Een betere luchtkwaliteit is een garantie voor gezondheid en milieu. Het is vanuit die gedachte dat de milieucontroleurs van de FOD Volksgezondheid de markt voor hout- en pelletkachels controleren. Deze campagne startte eind 2016, net na de verstrenging van de wetgeving, en is nog steeds aan de gang. Tot nu toe zijn twaalf apparaten van de markt gehaald. De lijst met kachels die niet-conform zijn verklaard, is beschikbaar op https://www.health.belgium.be/nl/e-services/lijst-van-verwarmingstoestellen

Hout- en pelletkachels kunnen een invloed hebben op de gezondheid als ze slecht worden onderhouden of als ze niet goed werken. Ze dragen bij tot de luchtvervuiling en hun slecht energetisch rendement heeft een impact op de opwarming van het klimaat. Omdat hout een hernieuwbare en goedkope brandstof is, is het wel een goede warmtebron. Maar het is niet zonder risico, zowel voor de gezondheid als voor het milieu. Om risico's te voorkomen adviseert de FOD Volksgezondheid om beroep te doen op een professionele installateur die een conform apparaat van goede kwaliteit kan aanbieden, aangepast aan de woonst.

De inspectiedienst van het DG Milieu maakt deel uit van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Inspecteurs en milieucontroleurs werken er samen in het kader van markttoezicht en handhaving. Meer informatie over deze inspectiedienst.