Het College Klinische Proeven is op zoek naar drie juristen.

Interesse?

  • Voor meer info, raadpleeg de oproep tot indiening van kandidaturen die op 28/06/2023 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd
  • Stel u kandidaat door vóór 28/08/2023 een aangetekende brief te sturen gericht aan de

Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,
via mevrouw Annick Poncé, Directeur-generaal Gezondheidszorg a.i.
FOD Volksgezondheid
Galileelaan 5, bus 2,
1210 Brussel
 
Vermeld duidelijk voor welke post u solliciteert. Uw curriculum vitae bevat ten minste volgende
gegevens :
- naam, voornaam en woonplaats;
- behaalde diploma’s;
- alle nuttige inlichtingen die toelaten uw geschiktheid als kandidaat te controleren.
 
Optioneel: stuur uw kandidatuur per mail naar ct.college@health.fgov.be.

 

Opdracht van het College Klinische Proeven

De opdracht van dit College is veelzijdig en bestaat onder andere uit:

  • toezien op de consequente toepassing van de wet,
  • kwaliteitsbewaking van de ethische comités,
  • het formuleren van adviezen betreffende de toepassing van de Europese verordening klinische proeven, de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Het College Klinische Proeven werd ingesteld binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de opdracht staat beschreven in de wet van 7 mei 2017 (klinische proeven), 22 december 2020 (medische hulpmiddelen) en 15 juni 2022 (medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek).
Een administratief team binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunt de Board van het College ondersteunen.
 
Meer info over het College Klinische Proeven

  • Voor meer informatie over de missie, taken en bevoegdheden van het College, de wet en haar uitvoeringsbesluiten, kan u terecht op www.ct-college.be
  • Indien u verdere vragen hebt over deze oproep kan u deze richten aan ct.college@health.fgov.be.