Oproep tot het indienen van een kandidatuur voor de studie betreffende de implementatie van praktijkrichtlijnen over lage rugpijn en radiculaire pijn (en de evaluatie van deze implementatie). 

 

Het is opvallend dat men zich tot op vandaag vooral heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van praktijkrichtlijnen/wetenschappelijke aanbevelingen en nauwelijks aandacht heeft besteed aan de manier waarop deze moeten worden omgezet in de praktijk. Bovendien werd ook de impact ervan in termen van gezondheidsvoordelen voor de patiënt nog niet gemeten.

Om hieraan tegemoet te komen heeft de Minister van Volksgezondheid een federaal Evidence-Based Practice (EBP)plan opgezet. Zij wil zich daarmee vooral richten op de implementatie en de evaluatie van praktijkrichtlijnen en op multidisciplinariteit.

Lage rugpijn en radiculaire pijn heeft een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van de populatie en op het gebruik van zorg. De praktijkrichtlijnen die hierover zijn ontwikkeld door het KCE in samenwerking met de betreffende wetenschappelijke verenigingen geven aan dat belangrijke veranderingen in de handelswijze van zorgverleners te verwachten zijn. Het opstellen van een strategie voor de adequate implementatie van deze richtlijnen en het ontwikkelen van indicatoren die de implementatie kunnen evalueren zijn dus totaal in overeenstemming met de doelstellingen van het EPB plan.

De projecten die binnen het EBP plan vallen, zullen via een openbare aanbesteding worden toegekend. De opdracht van deze openbare aanbesteding moet gebaseerd zijn op de inhoud van de klinische praktijkrichtlijnen en het zorgpad zoals gepubliceerd door het KCE in 2017.

Indien u interesse hebt en/of zich kandidaat wil stellen voor deze openbare aanbesteding kan u de nodige informatie terugvinden.