Is uw vereniging geïnteresseerd om als representatieve beroepsvereniging te zetelen in de Federale Raad voor Apothekers? Dien uw kandidaatstelling ten laatste op dinsdag 6 juni in.

De oproep tot kandidaatstelling om aangewezen te worden als representatieve beroepsvereniging in de Federale Raad voor apothekers is op vrijdag 7 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dien de kandidatuur bij voorkeur elektronisch in op het e-mailadres cfp-fra@health.fgov.be zoals beschreven in de oproep.

De beroepsverenigingen die de minister van Volksgezondheid als representatief aanduidt, kunnen vervolgens hun kandidaten voordragen om te zetelen in de Federale Raad voor Apothekers.