De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek.

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische (RT: Targeted Research) en vrije (RF: Free Research) onderzoeksprojecten voor het jaar 2017 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/contractueelonderzoek.

U vindt alle informatie onder de rubriek "openstaande oproepen".  

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen is vrijdag 9 september 2016 om middernacht.

Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT- en RF-projectvoorstellen is vrijdag 24 februari 2017 om middernacht.