Sinds 1 juli kan je voor vier mogelijkheden apart je voorkeur opgeven.

Vier mogelijkheden

 • Donatie van organen voor transplantatie naar een andere persoon.
 • Donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten:
  - Gebruik bij een patiënt die ermee geholpen wordt
  - Gebruik voor de productie van geneesmiddelen of voor innovatieve behandelingen
  - Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, bijv. om de oorzaken van een aandoening beter in kaart te brengen of nieuwe behandelingen te vinden.

  Je voorkeur registreren kan nog altijd via het gemeentehuis, maar sinds 1 juli 2020 komen daar twee mogelijkheden bij: je kan vragen aan je huisarts om je wilsverklaring te registreren of je kan het zelf doen via www.mijngezondheid.be. Om je voorkeuren zelf in te geven, moet je je eerst aanmelden, bijvoorbeeld met je eID of via itsme®.
  Je moet daar dus niet langer voor naar het gemeentehuis, behalve als ouders je wenst een verzet registreren voor de kinderen. Dit verzet kan enkel bij uw gemeentebestuur geregistreerd worden op basis van dit formulier.

Veronderstelde toestemming
In ons land is iedereen potentieel donor na overlijden, behalve als hij of zij zich daar expliciet tegen heeft verzet bij leven. In de praktijk nemen artsen echter nooit zomaar een orgaan weg. Als de overledene zijn of haar wil niet heeft geregistreerd, contacteert de arts altijd eerst de naasten om dat na te vragen. Maar zij zijn niet altijd op de hoogte van de wens van de overledene. Bovendien komt zo’n vraag op dat moment vaak zeer ongelegen.


Meer info: