De dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening van het DG Gezondheidszorg lanceert een nieuwe overheidsopdracht. Het is de bedoeling van de opdracht om een informatiecampagne te ontwikkelen die de aantrekkelijkheid van de functies in de verpleegkunde in de verf te zet.

U kunt vragen over deze opdracht enkel stellen door gebruik te maken van het forum bij de aankondiging van de opdracht. Het is toegankelijk via de site https://enot.publicprocurement.be.

U kunt vragen stellen tot en met 19 september 2023. Na deze datum aanvaarden en behandelen we geen vragen meer.
 
Zorg ervoor dat de offertes en de gevraagde aanvullende documenten voor 28 september 2023 om 11 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

  • Link naar het lastenboek en bijbehorende documenten: link
  • Dossiernummer BDA : 2023-530029