In het kader van de projecten voor het EBP-plan lanceert de FOD Volksgezondheid een nieuwe overheidsopdracht.
De opdracht betreft de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie  van een implementatieproject voor de behandeling van slaapklachten en insomnie.
De informatiesessie gaat door op vrijdag 16 september 2022 om 10 uur. Deze informatiesessie wordt elektronisch georganiseerd (via Teams).

  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via ebp-projects@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op  9 september 2022 om 14 uur zijn toegekomen, worden tijdens de informatiesessie beantwoord.

  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 17 oktober 2022 om 10 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten

  • Dossiernummer TED : 2022/S146-418150

  • Dossiernummer BDA : 2022-528885

 Meer info over Evidence-Based Practice (EBP)