De overheidsopdracht EBP/ONCO/2021/05 rond de “de novo” ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor goede klinische praktijk met betrekking tot de oncologische nazorg in de eerste lijn werd gepubliceerd.
 
Link naar het lastenboek en bijbehorende documenten : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419448
Dossiernummer TED : 2021/S 154-409658 
Dossiernummer BDA : 2021-530689
 
De informatiesessie zal doorgaan op woensdag 8 september 2021 om 14u00.
De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 4 oktober 2021 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.