Nieuwe overheidsopdracht voor de ontwikkeling van campagnemateriaal voor twee paramedische beroepen: praktijkassistent en farmaceutisch-technisch assistent.

 

De overheidsopdracht gaat over de ontwikkeling van campagnemateriaal om de visibiliteit van paramedische beroepen te vergroten. Het doel van de campagne is de burger de paramedische beroepen beter te laten leren kennen en deze beroepen en hun specificiteit in de kijker te zetten. De filmpjes worden verspreid via sociale media en de verschillende kanalen in de gezondheidszorg. Ook kunnen ze worden ingezet om jongeren te helpen een studiekeuze te maken door hen te laten kennis maken met de verscheidenheid aan erkende paramedische gezondheidszorgberoepen.  
Er zijn twee percelen: 

  • het eerste perceel gaat over de aanpassing van een bestaand filmpje over de farmaceutisch-technisch assistent
  • het tweede perceel gaat over de creatie van een nieuw filmpje en campagnemateriaal voor het beroep van de praktijkassistent

Geïnteresseerd?

  •  Raadpleeg het lastenboek 
  • U kunt vragen stellen via het forum in e-procurement.
  • ​U vindt alle details in het lastenboek.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor 29 april 2024 om 10 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.