Sinds de overstromingen die Wallonië in juli hebben getroffen, blijven talrijke lokale spelers actief op het terrein om de bevolking te helpen. Deze personen kunnen emotioneel uitgeput zijn door het trauma dat zij meemaakten - en nog steeds meemaken. Om hen te ondersteunen is er een coördinatie opgezet tussen de FOD Volksgezondheid, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) en Co-Prev. De doelstelling is om specifieke psychologische steun te bieden aan het personeel van de OCMW's en gemeentes in de 28 gemeentes die het meest getroffen werden.
 
Onlangs werden twee brochures uitgegeven: één voor de hulpverleners en één voor hun leidinggevenden. Deze brochures lichten de symptomen van posttraumatische stress toe, bevatten een vragenlijst om je stressniveau te meten en bieden raad om hiermee om te gaan. Daarnaast vinden hulpverleners er ook de procedure in terug indien ze een beroep willen doen op de EDPBW. De brochures kan je online raadplegen. Een afgedrukte versie zal verspreid worden in de gemeentes en OCMW’s.
 
Op initiatief van de FOD Volksgezondheid en in samenwerking met de diensten van de Gouverneur van de Provincie Luik werd ook een brochure voor de getroffenen uitgebracht.