De overheidsopdracht FOD-SPF/PARA/2021/02 werd gepubliceerd. De opdracht betreft de levering van 24 filmpjes in het Frans en in het Nederlands. Bedoeling is het grote publiek en de medische wereld bewust te maken van het belang van de paramedische beroepen. De 12 betrokken paramedische beroepen zijn:

 1. Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer (voor de uitoefening van het vervoer van patiënten, buiten het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening);
 2.  Audioloog en audicien (voor de uitoefening van audiologie);
 3. Orthopedisch technologen (voor het verstrekken van mobiliteitshulpmiddelen, orthopedische schoenen, verbanden, orthesen en prothesen) ;
 4. Diëtist (voor de uitoefening van de diëtetiek);
 5. Ergotherapeut (voor de uitoefening van de ergotherapie);
 6. Farmaceutisch-technisch assistent (voor de uitoefening van de apothekersassistentie);
 7. Logopedist (voor de uitoefening van de logopedie);
 8. Medisch laboratorium technoloog (voor de uitoefening van de medische laboratoriumtechnologie);
 9. Mondhygiënist (voor de uitoefening van de mond- en tandzorg);
 10. Orthoptist-optometrist (voor de uitoefening van de oogzorg);
 11. Podoloog (voor de uitoefening van de podologie);
 12. Technoloog medische beeldvorming (voor de uitoefening van de medische beeldvorming).
 • Meer informatie op de website e-Notification (publicprocurement.be)
 • Dossiernummer BDA : 2021-538423  
 • De informatiesessie zal doorgaan op woensdag 20 oktober 2021 om 10u00.
 • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 8 november 2021 om 9u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.