Tijdens de week van de patiënt zetten we de initiatieven in de schijnwerpers die patiënten helpen een actor te worden in  hun eigen gezondheid. Thema van vandaag: patiëntenrechten.

In 2002 werd in België een wet over patiëntenrechten gestemd. Deze wet bepaalt wat een patiënt kan verwachten van zijn beroepsbeoefenaar. Ze heeft ook als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren: de patiënt die zijn behandeling volgt en er het doel van inziet, zal beter bijdragen tot zijn genezing.

De zeven voornaamste rechten zijn:

  1. het recht om de beroepsbeoefenaar vrij te kunnen kiezen
  2. het recht om een kwaliteitsvolle dienstverstrekking te ontvangen
  3. het recht om informatie over zijn gezondheidstoestand te krijgen
  4. het recht om vrij toe te stemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
  5. het recht om het patiëntdossier te raadplegen, met mogelijkheid tot afschrift
  6. het recht om verzekerd te zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
  7. het recht om een klacht bij een ombudsdienst neer te leggen

De ombudsfunctie die in de wet is ingeschreven, nodigt uit tot dialoog. Ze heeft als doel om met de partijen te zoeken naar een oplossing voor het geschil of de relatie van patiënt en zorgverlener te verbeteren. Indien een patiënt van mening is dat de beroepsbeoefenaar in een ziekenhuisinstelling één van zijn rechten niet heeft gerespecteerd, kan de patiënt zich richten tot de ombudsdienst van het ziekenhuis. Indien de beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis werkt, kan de patiënt zich richten tot de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.

De verschillende rechten die de wet onderschrijft, hebben als doel om een constructieve dialoog te onderhouden tussen de patiënt en de zorgverlener. Een goede communicatie bevordert een goede samenwerking en voorkomt misverstanden die tot een klacht kunnen leiden.

 

Meer informatie

· Download de brochure “Wet “Rechten van de patiënt”: In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt” via de website www.patientrights.be
· Om de twintigste verjaardag van deze wet te vieren, organiseert de FOD Volksgezondheid een colloquium op 20 oktober 2022.

 

De week van de patiënt, lopend van 17 tot 21 oktober, wil patiënten bewustmaken, informeren en helpen om een echte copiloot van hun gezondheidszorg te worden, waarbij ze inzicht krijgen in hun uitdagingen, hun voorkeuren kunnen uitdrukken en een deelgenoten kunnen worden van hun behandeling.