Op dinsdag 5 januari 2021 heeft Pfizer de planning van de leveringen van COVID-19 vaccins tot einde maart aan ons land bevestigd. De strategie voor de COVID-19 vaccinatie in de eerste fase 1A kan daarom versneld en volledig uitgerold worden.  Dit betekent dat in de woonzorgcentra de bewoners en een deel van de personeelsleden, die dit wensen, tegen einde januari hun eerste inenting zullen gekregen hebben.
Dit betekent ook dat de Taskforce van het Commissariaat en de regio’s hun voorbereidingen afronden voor de vaccinatie van de volgende groepen, zoals het ziekenhuispersoneel en het zorg- en hulpverleningspersoneel in de eerstelijn.  Er wordt zo snel als mogelijk een blauwdruk van de meer grootschalige vaccinatiecentra, bedoeld voor de 65-plussers en risicopersonen in de volgende fase, afgewerkt en de betrokken partners en besturen worden hierover verder geïnformeerd. 
De vaccinatiestrategie en de prioritering van de doelgroepen veranderen niet.  
 
De IMC heeft ook kennis genomen van de meest recente epidemiologische gegevens en enkele vaststellingen in het testing- en tracingbeleid.    Tussen 19 december 2020 en 4 januari 2021 zijn 160.000 reizigers met een ingevuld Passenger Locator Form teruggekeerd uit een rode zone.  Voor deze personen geldt een quarantaine van minstens 7 dagen met een test op dag 7, en vanaf 2 januari een test op dag 1 en dag 7.  De epidemiologische situatie in België is beter dan in vele van de ons omringende landen.  De IMC herhaalt daarom dat buitenlandse reizen ten stelligste worden afgeraden.
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

 en Carole Schirvel, Adjunct-regeringscommissaris Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.