Op advies van de Taskforce Testing van het Regeringscommissariaat Corona heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vandaag beslist dat, vanaf 25 januari 2021, alle hoog risicocontacten dienen getest te worden op dag 1 én dag 7 van de quarantaine.  Dit is nodig om de verspreiding van het virus verder in te dijken.  Het is ook realistisch omdat de mogelijkheid om zich te laten testen grotendeels geautomatiseerd is (namelijk met een SMS) waardoor de huisartsen minder belast worden. Er is ook voldoende testcapaciteit om de stalen voldoende snel te analyseren.  De IMC roept daarom iedereen die symptomen heeft, of een hoog risico heeft gelopen, op om zich zo snel als mogelijk te laten testen.
 
Voor méér informatie:
 
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures
 
 Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

 
en Carole Schirvel, Adjunct-regeringscommissaris Corona.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.