Versnelde bescherming van ouderen door beslissingen over AstraZeneca en Pfizer vaccin.
 
Gisteren bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR), op vraag van federaal minister van Volksgezondheid Vandenbroucke, een advies uit over 3 kwesties: het ook toedienen van het AstraZeneca (AZ) vaccin aan 55plussers, het langer kunnen wachten op het geven van de 2e dosis van het Pfizer vaccin, en het enkel toedienen van 1 dosis van alle huidige coronavaccins. Voor haar advies baseerde de HGR zich op drie zeer recente studies over de klinische werkzaamheid van deze vaccins in Israël, Schotland en het Verenigd Koninkrijk bij zeer veel mensen. Het blijkt dat de vaccins van AZ wel degelijk een goede bescherming bieden tegen ziekte en hospitalisatie door COVID-19, ook aan mensen ouder dan 55. Als er tussen beide dosissen 12 weken wordt gelaten, ligt de effectiviteit zelfs hoger dan 80%. Ook de werkzaamheid van het Pfizer vaccin werd in deze studies bevestigd.
 
De Taskforce benadrukt van haar kant dat ze in haar strategie nog steeds het gezondheidscriterium - i.e. maximale impact op ziekte en sterfte door COVID-19 - wil laten primeren. Daarom wordt  de globale vaccinatiestrategie niet gewijzigd en wordt er verder ingezet op de kwetsbare groepen. Het belang hiervan blijkt ook uit wat recent gebeurde na vaccinatie in de woonzorgcentra, waar de gevaccineerde bewoners ondanks besmetting slechts milde klachten hadden. 
 
Onmiddellijk versnelde vaccinatie van 65-plussers met AZ
Doordat het AZ vaccin volgens de HGR nu aan de volledige bevolking kan worden gegeven, kan onmiddellijk versneld gestart worden met de vaccinatie van de 65-plussers (ongeveer 2,2 miljoen personen) en dat bij voorkeur van de hoogste leeftijdsgroepen. Hierdoor worden de meest kwetsbaren versneld beschermd. Het zal ook zorgen voor een belangrijke vereenvoudiging in de organisatie van de vaccinatiecentra.
 
Flexibeler gebruik van de 2e dosis van het Pfizervaccin
Momenteel zijn de leveringen van het Pfizer vaccin stabiel. Daarom adviseert de Task Force aan de deelstaten om de buffer voor de 2e dosissen te reduceren (tot maximum 1 week) . Hierdoor komen onmiddellijk een  170 000 dosissen vrij, die versneld aan de ouderen kunnen worden toegediend.
De HGR adviseert om in functie van de epidemiologische situatie, de 2e dosis van 3 naar 5 weken te brengn. De Task Force treedt dit advies bij. Vooreerst wordt een bijkomend advies gevraagd aan het Europese Geneesmiddelagentschap en vindt een verdere juridische analyse plaats alvorens dit eventueel te implementeren.
Twee dosissen voor een optimale bescherming
De Task Force blijft – op basis van de conclusie van de HGR - bij haar eerdere strategie om steeds 2 dosissen toe te dienen, zodat de gevaccineerden een maximale bescherming krijgen. Daarnaast is de bescherming tegen nieuwe varianten een bijkomende reden om 2 dosissen toe te dienen.
 
Comorbiditeiten
We bevinden ons nog niet in de fase van de strategie waarin personen met comorbiditeiten prioritair gevaccineerd worden.  Deze fase zal starten rekening houdend met de performantie van de informatica van de uitnodigingstool, en met het samenwerkingsakkoord over de uitwisseling van gegevens.  Voor enkele, meest ernstige, comorbiditeiten waarvoor de betrokkenen regelmatig behandeld worden in een ziekenhuis zal de sector gevraagd worden of het mogelijk is hen te vaccineren in het ziekenhuis.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft het advies van de Task Force gevolgd op haar vergadering van vandaag. De maatregelen worden dus in werking gebracht.
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.