De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Statistieken tonen immers aan dat burn-out en andere arbeidsgerelateerde psychische aandoeningen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Een efficiënt preventiebeleid vraagt een globale en geïntegreerde aanpak. Er moet zo snel mogelijk gehandeld worden voordat de ziekte chronisch wordt, ongeacht de oorzaak. Er moet tevens rekening mee gehouden worden dat preventie ook re-integratie omvat.

Dit alles is alleen mogelijk als tegelijkertijd op verschillende niveaus vooruitgang wordt geboekt: in de privésfeer, in de professionele sfeer, in de zorgtrajecten en met collectieve acties voor de geestelijke gezondheid.

Om het plan concreet te maken zal de Minister in de loop van de maand juni een oproep lanceren voor pilootprojecten. De oproep staat open voor alle geïnteresseerde belanghebbenden: overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz. De deelnemers hebben 3 maanden tijd om een voorstel in te dienen.

Op vraag van de Minister heeft Fedris al een pilootproject gelanceerd om een begeleidingstraject op maat aan te bieden voor werknemers met de eerste symptomen van burn-out. Tot 1000 werknemers uit de ziekenhuissector en de banksector kunnen er vanaf november aan deelnemen. Meer inlichtingen op de website van Fedris.