Van 25/8/2015 tot en met 29/2/2016, werden alle piloten die zich aanmeldden voor een medisch onderzoek bij het ECLG uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. 344 piloten vulden de enquête in.

Elke piloot die een afspraak had, kon na het onderzoek kiezen om de enquête in het ECLG online in te vullen, of om het nadien per mail te doen.

In het ECLG worden de laatste jaren ruim 2000 medische onderzoeken per jaar uitgevoerd. Om te kunnen spreken van een betrouwbare steekproef moesten er ongeveer 350 enquêtes worden ingevuld. Wij kwamen uit aan 344.

De meeste piloten die in het ECLG onderzocht worden, zijn beroepspiloten van Klasse 1. Dit blijkt ook uit de respons van de enquête (83,6% Klasse 1).

De meeste piloten die de enquête invulden zijn tussen 40-50 jaar oud en kwamen voor een hernieuwingsonderzoek Klasse 1.

Slechts 20 enquêtes of 5% werden ingevuld door vrouwen.

 

Een greep uit de resultaten:

  • Het grootste deel van de piloten stuurt een e-mail rechtstreeks naar het ECLG om een afspraak te maken (26%), of neemt direct contact op met een werknemer (24%);
  • Ze zijn tevreden tot heel tevreden over de website;
  • Over het algemeen is er een grote tevredenheid over het bekomen van een afspraak,
  • Er is een grote tevredenheid over het contactcenter;
  • Tevreden tot heel tevreden over het telefonisch contact met het ECLG en het contact per e-mail;
  • De meerderheid van de respondenten kwam met de trein naar het onderzoek (53,3%), maar 39,4% nam de auto;
  • Ook de ligging van het ECLG aan het Zuidstation is voor de meerderheid van de piloten gunstig;
  • De meeste piloten zijn tevreden tot heel tevreden over het medisch onderzoek, het onthaal en de timing;
  • 74,9% van de respondenten is heel tevreden over de dienstverlening van het ECLG.

De piloten konden ook aangeven welke dienstverlening het ECLG zou moeten aanbieden. De drie opties die konden aangevinkt worden (automatische herinnering voor een medisch onderzoek, online afspraak via de website en online dossier), werden bijna gelijk gewaardeerd, met een kleine meerderheid (36,3%) voor de automatische herinnering voor het maken van een afspraak wanneer het attest vervalt.

 Aan het rapport is een actieplan gekoppeld, om de dienstverlening nog te verbeteren. 

Contactgegevens

MEDEX - ECLG

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Medewerker ECLG: 02/524 76 50

Email: eclg-cema@health.fgov.be