België neemt deel aan campagne #PlantHealth4Life met Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en Europese CommissieDe EFSA, de Europese Commissie en hun partners in de lidstaten van de Europese Unie lanceren de campagne #PlantHealth4Life. Met de campagne willen ze het bewustzijn over de gezondheid van planten en het verband ervan met ons dagelijkse leven bevorderen.

Planten vormen de basis voor het leven op aarde: ze voorzien ons van lucht om in te ademen en voedsel om te eten. Door de opwarming van de aarde en menselijke activiteiten zoals handel en reizen, staan planten vandaag zwaar onder druk. Plantenplagen kunnen rampzalige economische en ecologische schade aanrichten.
België is een van de lidstaten die deelnemen aan de EU-campagne die deze zomer loopt, met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als hoofdcontactpunt. De campagne helpt het publiek, reizigers en tuiniers bewust te maken van de beste praktijken om de gezondheid van planten op het grondgebied te beschermen. 
Reizigers die van buiten de EU naar een van de vijf Belgische luchthavens reizen, worden aangemoedigd om geen planten in hun bagage mee te nemen. Planten kunnen plagen herbergen die miljoenen bomen vernietigen - rechtstreeks of als beschermingsmaatregel wanneer er geen behandelingen beschikbaar zijn.

De bacterie Xylella fastidiosa werd bijvoorbeeld in 2018 voor het eerst in België ontdekt bij olijfbomen uit Spanje die verdachte symptomen vertoonden. Besmette planten werden zo snel mogelijk vernietigd en andere vatbare planten werden binnen een straal van 50 meter vernietigd. In een straal van enkele kilometers rond de besmette locatie werden ook inspecties uitgevoerd, inclusief bemonstering van planten en insecten.
De aardappelproductie in België, die 100.000 hectare beslaat, liep ook gevaar door een andere bacterie, Ralstonia solanacearum. Hoewel de productie de afgelopen jaren vrij is gebleven van besmetting door bruinrot, is de bacterie nog steeds aanwezig in waterlopen in de provincies Antwerpen en Limburg. Het voorkomen van uitbraken van besmetting in aardappelgewassen is cruciaal en daarom zijn strenge beschermende maatregelen nodig.
 
“De gezondheid van planten is van essentieel belang voor ons welzijn en het milieu. De EFSA, de Europese Commissie en de lidstaten werken samen om de EU te beschermen tegen plantenplagen en -ziekten. De campagne #PlantHealth4Life is een gezamenlijk initiatief om burgers te wijzen op risico's voor de gezondheid van planten. Door personen uit de hele EU te betrekken, willen we gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren om planten gezond te houden”, aldus Bernhard Url, uitvoerend directeur van de EFSA.

“Aangezien One-Health zeer hoog op de agenda van de Europese Commissie staat, is de bescherming tegen plantenplagen en -ziekten die hun weg naar de EU vinden een prioriteit voor ons allemaal. Zelfs de kleinste handelingen kunnen een grote impact hebben. Om te beginnen moeten we over de juiste informatie beschikken en ervoor zorgen dat iedereen deze strijd begrijpt en op een zinvolle manier bijdraagt aan de belangrijke rol van de EU in de bescherming van onze biodiversiteit”, verklaart Claire Bury, plaatsvervangend algemeen directeur voor duurzame voedingsmiddelen van DG SANTE.
 
"Er duiken steeds meer nieuwe plagen op in ons land, voornamelijk door de stijging van het internationale transport. Toch is de gezondheid van planten een van de hoekstenen van duurzame productie. Dankzij de campagne #PlantHealth4Life zullen meer Belgische burgers de biodiversiteit op hun grondgebied kunnen beschermen", zegt Claude Bragard, voorzitter van het EFSA-panel voor plantengezondheid en professor aan de UCLouvain.
 
Onze handelingen zijn essentieel: doe mee!
'Houd planten gezond, bescherm het leven' is de boodschap van de campagne: we moeten allemaal een belangrijke rol spelen. Bezoek de website van #PlantHealth4Life (EFSA, European Commission and EU Member States launch #PlantHealth4Life campaign | EFSA (europa.eu)) en ontdek hoe u planten gezond kunt houden:

  • Gaat u op reis buiten de EU? Wordt u tijdens uw avonturen verliefd op een exotische plant, neem de zaden dan niet mee naar huis, maar maak een foto. Doet u dat wel en vervoert u de zaden in uw bagage, dan kunnen nieuwe plagen zich verspreiden.
  • Plagen en ziekten kunnen de EU ook betreden via planten die we kopen wanneer ze onvoldoende zijn gecontroleerd en gecertificeerd. Koopt u online planten van buiten de EU? Controleer dan of ze een certificaat hebben waaruit de gezondheid van de plant blijkt.
  • Praat met uw kinderen over het belang van planten om een jongere generatie ambassadeurs voor de gezondheid van planten te creëren.
  • Doe mee met de Beware&Note-gemeenschap en wordt een beschermer van de plantengezondheid. Het online platform biedt elke burger de mogelijkheid om meldingen in te dienen over een selectie van quarantaine plagen. Als je aan het tuinieren bent of in de natuur wandelt, let dan op de insecten die je ziet en op ziektesymptomen die je op de vegetatie kunt waarnemen. Als je vermoedt dat je een van deze organismen bent tegengekomen, maak dan een foto, ga naar het platform en voeg de foto en de locatie toe.
 

Iedereen kan de campagne steunen. Op de website van #PlantHealth4Life zijn materialen terug te vinden in alle EU-talen, waaronder persmateriaal, video's en berichten om op uw socialemediakanalen te delen. Samen kunnen we voor onszelf, onze gemeenschappen en het milieu voor een gezondere toekomst zorgen!
Over de campagne
#PlantHealth4Life is een meerjarencampagne die op verzoek van de Europese Commissie is ontwikkeld. De campagne is gebaseerd op een grondige analyse van de opvattingen en gedragingen in de hele EU met betrekking tot de gezondheid van planten. De campagne richt zich dit jaar tot 12 landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Montenegro, Noord-Macedonië, Slovenië en Tsjechië. 3D-video-installaties zullen daarnaast voor een meeslepende ervaring zorgen in drie van de meest drukbezochte knooppunten voor reizen buiten de EU: Amsterdam, Madrid en Milaan.
Over de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd opgericht in 2001. De FOD organiseert de gezondheidszorg in België, verzekert de productveiligheid op alle niveaus van de voedselketen, bevordert de gezondheid van dieren en planten en streeft naar een kwaliteitsvol leefmilieu voor iedereen.
Perscontact: Wendy Lee (NL)                Vinciane Charlier (FR)
Tel.                         +32 524 91 69                              +32 475 93 92 71
E-mail:                   wendy.lee@health.fgov.be      vinciane.charlier@health.fgov.be
Over de EFSA
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is een agentschap van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om te dienen als een onpartijdige bron van wetenschappelijk advies aan risicomanagers en om te berichten over risico's in verband met de voedselketen. De autoriteit werkt samen met belanghebbende partijen om de samenhang van het wetenschappelijke advies van de EU te bevorderen en biedt een wetenschappelijke basis voor wet- en regelgeving om Europese consumenten te beschermen tegen voedselgerelateerde risico's – van boer tot bord.

Perscontact EFSA:

Tel.: +39 0521 036 149
E-mailadres: press@efsa.europa.eu