ProGezondheid is nu beschikbaar voor alle zorgverleners. Dit is een nieuw portaal dat de FOD Volksgezondheid en het RIZIV hebben ontwikkeld. Het vervangt MyRIZIV en is nu ook beschikbaar voor zorgverleners zonder RIZIV-nummer. Het doel is de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren en het gegevensbeheer van zorgverleners te vereenvoudigen.

Eén portaal

Zorgverleners moeten vaak met verschillende toepassingen werken. Daarom ontwikkelden de FOD Volksgezondheid en het RIZIV samen een nieuw portaal. Hiermee willen we de administratie voor de zorgverlener vereenvoudigen, zodat ze meer tijd hebben voor kwaliteitszorg. 

Lees meer op de website van het RIZIV of op onze website.