Zaterdag 16 september 2017 is het exact 30 jaar geleden dat de eerste 24 landen, waaronder België, het Protocol van Montreal ondertekend hebben dat als doel heeft de gassen te bestrijden die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de stratosferische ozonlaag. Dit protocol is sindsdien een groot wereldwijd succes geworden !

Om deze verjaardag en het succes van 30 jaar inspanningen te vieren, heeft het secretariaat van het protocol een campagne “ozone heroes” gelanceerd  (zie www.ozoneheroes.org), waarop ook informatie over het protocol en zijn successen en campagnemateriaal beschikbaar zijn.

De eerste stoffen die als boosdoener geïdentificeerd werden, waren de CFK’s (chloorfluorkoolstofverbindingen) die door de chemische industrie ontwikkeld worden om de toxische risico’s van de vroegere technologieën voor koud opwekking te verminderen. Deze ‘freons’ waren onontvlambaar, inert, niet-toxisch en gemakkelijk te produceren en werden hoofdzakelijk gebruikt als koelgassen, industriële reinigingsmiddelen, drijfgassen of zwelmiddelen voor schuim.

Deze maatregelen voor de controle van de CFK’s waren zodanig efficiënt dat :

  • meer dan 99% van de ozonafbrekende stoffen dankzij het protocol uitgefaseerd zijn
  • wetenschappers sinds enkele jaren een verhoging van de stratosferische ozonconcentratie hebben vastgesteld; ze voorspellen dat het “gat in de ozonlaag” tegen het midden van de eeuw hersteld zal zijn.
  • tegen 2030 elk jaar tot 2 miljoen gevallen van huidkanker zullen vermeden kunnen worden, en ook in totaal 1,6 miljoen doden door kanker en 46 miljoen gevallen van cataract.
  • de uitstoot van meer dan 135 miljard ton CO2-equivalenten is vermeden, wat 5 maal meer is dan de uitstootreductie onder het Kyoto Protocol.
  • een gigantische besparing tegen het midden van deze eeuw op het vlak van de gezondheidszorg, van de opbrengstverliezen in de landbouw en de visvangst, en van schade aan constructiematerialen, veroorzaakt door het gat in de ozonlaag.

Om evenwel het hoofd te bieden aan de behoeften van de industriële ontwikkeling, hebben de producenten nieuwe moleculen - de HFK’s - ontwikkeld die geen impact meer hebben op de ozonlaag, maar toch nog een aanzienlijk broeikaseffect hebben. Door bij te dragen aan de oplossing van een groot milieuprobleem, hebben we dus bijgedragen tot een verergering van een ander milieuprobleem dat even cruciaal is.

Meer info op de klimaat.be website.