Wij zoeken samen met het Evikey-netwerk kandidaten voor de ontwikkeling van een interdisciplinaire EBP-richtlijn met betrekking tot de aanpak van ondervoeding bij oudere personen.
 
Interesse?
Schrijf je in voor de online informatiesessie (via Teams) die zal doorgaan op dinsdag 10 oktober 2023 om 10 uur.  

Bevestig je aanwezigheid via ebp-projects@health.fgov.be. Je kan op dit adres ook terecht met vragen.
Enkel de vragen die ten laatste op dinsdag 3 oktober 2023 om 12 uur zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Een verslag van de sessie zal op publicprocurement.be gepubliceerd worden.
 
De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten vóór maandag 6 november 2023 om 10 uur in het bezit zijn van de FOD.
 
Lees de opdracht en de bijbehorende documenten (link naar publicprocurement.be – nieuwe website)

Meer informatie over Evidence Based Practice en het Evikey-netwerk: Evikey | de Belgische referentie voor EBP