Geef uw mening over een veldproef met GGO-maïs

De FOD Volksgezondheid organiseert van 17 januari 2024 tot en met 17 februari 2024 een publieke consultatie over een aanvraag van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) voor een tweejarige veldproef met GGO-maïs met verbeterde verteerbaarheid.
In deze proef zullen in het veld maïsplanten worden uitgetest die een gewijzigde samenstelling van de celwand hebben. De celwand van planten bestaat voornamelijk uit cellulose, hemicellulose en lignine. De maïsplanten in de veldproef hebben verhoudingsgewijs tot 20 % minder lignine in hun celwand. Deze lagere hoeveelheid lignine heeft tot gevolg dat de celwanden gemakkelijker af te breken zijn en de suikers die in de cellulose en hemicellulose opgeslagen zitten gemakkelijker beschikbaar komen. De maïsplanten hebben met andere woorden naar verwachting een hogere verteerbaarheid. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld koeien meer energie uit de maïs zouden kunnen opnemen, of dat het stro gemakkelijker om te zetten is tot bio-gebaseerde producten voor bijvoorbeeld de papierindustrie of de productie van bio-energie.

De verlaagde hoeveelheid lignine is verkregen door kleine wijzigingen (mutaties) aan te brengen in genen die betrokken zijn bij de aanmaak van lignine. De kleine wijzigingen zijn geïntroduceerd met behulp van de zogenoemde ‘CRISPR-Cas’ technologie die toelaat om op een heel efficiënte en doelgerichte manier kleine wijzigingen in erfelijk materiaal te introduceren. De mutaties bestaan erin dat er één DNA letter bij is gekomen of dat een aantal DNA letters uit het gen zijn verwijderd. Het gevolg is dat de genen niet langer functioneel zijn. Dergelijke kleine wijzigingen in het DNA komen ook spontaan in de natuur voor.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van twee groeiseizoenen (2024 en 2025). Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zijn er specifieke beheersmaatregelen voorzien zoals het inzaaien van bufferrijen en het verwijderen van de mannelijke bloemen voordat ze stuifmeel kunnen gaan produceren. De veldproef zal inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 900 m2 bedragen.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 17 februari 2024.

Algemene informatie op: GGO-raadplegingen van het publiek (HTML)