De FOD Volksgezondheid organiseert van 20 januari tot en met 19 februari 2022 een publieke consultatie over drie aanvragen voor veldproeven met GGO-maïs, ingediend door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

 1. Veldproef B/BE/22/V1
  De eerste veldproef (B/BE/22/V1) betreft genetisch gewijzigde maïs met een verhoogde resistentie tegen DNA-schade veroorzaakt door omgevingsstress. In deze proef zullen in het veld maïsplanten worden uitgetest waarin een specifieke ‘transcriptiefactor’ is uitgeschakeld. Wanneer de gewijzigde maïsplanten in een serre worden blootgesteld aan DNA-schade veroorzakende omgevingsstress, dan blijken deze planten significant beter te groeien dan niet-gewijzigde planten. De meerwaarde van de veldproef ligt in het onder reële teeltomstandigheden kunnen testen van de planten. Het gaat om een kleine veldproef waarbij 200 planten per lijn zullen worden uitgetest.
   
 2. Veldproef B/BE/22/V2
  Een tweede veldproef (B/BE/22/V2) betreft genetisch gewijzigde maïs met verbeterde verteerbaarheid. In deze proef zullen in het veld maïsplanten worden uitgetest die een gewijzigde samenstelling van de celwand hebben. De veldproef vindt plaats in het kader van onderzoek naar de ontwikkeling en de samenstelling van de celwand in planten en hoe de samenstelling van die celwand kan worden gewijzigd. Mogelijke toepassingen liggen in de papier- en pulpindustrie, in de productie van bio-energie en andere bio-gebaseerde producten, maar dus ook in de optimalisatie van planten als veevoeder.
  Gewijzigde maïsplanten die in de serre opgegroeid worden, hebben een aantoonbaar gewijzigde samenstelling van de celwand en groeien in de serre even snel als planten waarin er geen wijzigingen in de CCR-genen zijn aangebracht. Met de veldproef wil het VIB nagaan of dat ook het geval is onder normale groei- en stressomstandigheden. Het gaat om een kleine veldproef die inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 900 m² zal bedragen.
   
 3. Veldproef B/BE/22/V3
  Een derde veldproef (B/BE/22/V3) betreft genetisch gewijzigde maïs met verbeterde droogtetolerantie. In deze proef zullen maïsplanten in het veld worden uitgetest waarin een gen is uitgeschakeld dat betrokken is in de structuur van chromatine. De veldproef vindt plaats in het kader van onderzoek naar de groei en ontwikkeling van planten onder normale en stress-omstandigheden. Eén onderdeel van dit onderzoek richt zich op de groei van planten tijdens periodes van droogte. Dit onderzoek heeft tot doel de moleculaire mechanismen te ontrafelen die zich in de plant tijdens droogte voltrekken en zo ook manieren te vinden om planten beter tegen droogte te gaan wapenen.  De gewijzigde maïsplanten vertonen in de serre tijdens droogte een significant betere groei dan niet-gewijzigde maïsplanten. Het gaat om een kleine veldproef die inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 800 m² zal bedragen.

De veldproeven zullen plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van drie jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Als burger kunt u zich over deze veldproeven uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen.

De publieksraadpleging loopt tot en met 19 februari 2020.

Algemene informatie op: GGO-raadplegingen van het publiek