De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie hebben op 5 februari een publieksbevraging gelanceerd die 4 weken loopt (tot 3 maart 2024).
Dit initiatief nodigt burgers en belanghebbenden uit om hun mening te geven over het federale beleid en over bepaalde gedeelde onderdelen met de gewesten in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor de periode 2021-2030.


Dit proces, dat verplicht is op Europees niveau, wil het publiek actief betrekken bij de herziening van het federale energie- en klimaatbeleid.

Neem deel aan de publieksbevraging (tot 3 maart)


Een ambitieus plan voor een duurzame toekomst 

Het huidige ontwerp van het NEKP beschrijft de klimaatdoelstellingen van België voor 2030: de broeikasgasuitstoot verminderen, hernieuwbare energiebronnen ontwikkelen, de energie-efficiëntie verbeteren en de energiebevoorrading veiligstellen tegen een betaalbare prijs. Tegelijkertijd moeten we onze concurrentiekracht versterken, een rechtvaardige transitie ondersteunen en innovatie in ons energiesysteem bevorderen.

Elke stem telt in de transitie 

De publieksbevraging biedt burgers de kans om hun mening te geven over het Nationaal Energie- en Klimaatplan van België. Enquêtes over de regionale aspecten van het plan werden of worden ook uitgevoerd door de gewesten.

De ontvangen reacties worden gebruikt voor de actualisering van het plan, dat voor 30 juni 2024 moet worden ingediend bij de Europese Commissie.