Naar aanleiding van de goedkeuring van de transversale en algemeen wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, heeft de FOD Volksgezondheid zijn FAQ over de binnenluchtkwaliteit geactualiseerd om een antwoord te geven op al uw vragen over dit onderwerp, en meer bepaald over de nieuwe ingevoerde maatregelen. 

Deze wet wordt van kracht op 11 december 2022 en biedt een ambitieus kader voor de kwaliteit van de binnenlucht. Dit is een belangrijke instrument om de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen en ons te beschermen tegen toekomstige pandemieën met respiratoire symptomen ! 

Verscheidene maatregels dragen bij tot een doeltreffende ventilatie en luchtzuivering om om zo het risico van virusoverdracht via aerosolen te beperken. Deze wet stelt het kader vast dat via koninklijke besluiten verder uitgewerkt zal worden. Die worden momenteel voorbereid. 

Hebt u meer informatie nodig?  

Hebt u vragen die niet in deze FAQs worden behandeld?