Vanaf 1 januari 2021 zal het verboden zijn om het merk van een tabaksproduct te vermelden op affiches of in de etalage van winkels die tabak verkopen. De FOD Volksgezondheid zal vanaf januari controles verrichten.

Krantenwinkels, tabakswinkels en winkels van elektronische sigaretten zullen reclameaffiches voor producten op basis van tabak, elektronische sigaretten en andere soortgelijke producten vanaf 1 januari 2021 moeten weghalen. Dat verbod vloeit voort uit de wijziging van de wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het gebied van voedingsmiddelen en andere producten. 
 
Alle verwijzingen naar merken zullen moeten verdwijnen, zowel aan de binnen- als de buitenkant van die winkels. Ter herinnering: in de andere winkels was het sinds 1999 al verboden om reclame te maken voor producten op basis van tabak.
 
De bestaande beperkingen op het gebied van reclame, promotie en sponsoring voor tabaksproducten blijven van toepassing. Hierna enkele voorbeelden van verboden technieken:

  • prijsverminderingen en -promoties;
  • het specifiek in de kijker zetten van tabaksproducten. De presentatie van die producten moet identiek zijn aan die van de andere producten die in de winkel worden verkocht;
  • het naar voren schuiven van het feit dat die producten te koop zijn;
  • elke reclame of promotie voor technische elementen zoals bijvoorbeeld filters en papier.

Dergelijke praktijken hebben immers onrechtstreeks de bedoeling om de verkoop van tabaksproducten te promoten.

De Dienst Inspectie van de FOD Volksgezondheid zal vanaf januari controles verrichten. Indien overtredingen vastgesteld worden, zullen de overtreders een boete krijgen die gaat van 2 000 tot 800 000 euro. De verantwoordelijkheid voor een inbreuk kan bij de fabrikant, de handelaar of beide liggen, afhankelijk van de vastgestelde omstandigheden.