Het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens gaan hand in hand. Bossen en oceanen nemen grote hoeveelheden CO2 op. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. In 40 jaar tijd gingen de populaties wilde dieren met 60% achteruit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces versnelt. Het is hoog tijd om dieren, planten en hun leefgebieden te redden! Ons eigen overleven hangt ervan af. De natuur heeft ons bovendien nog heel wat te bieden. Ze bruist van uitvindingen, innovaties en geneesmiddelen die nog moeten worden ontdekt.

Met de slogan “Red de biodiversiteit, samen en nu!” lanceren bijna veertig organisaties een nieuwe grote communicatiecampagne. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden … allemaal delen ze dezelfde overtuiging. We moeten nu in actie schieten. Het is hoog tijd voor de biodiversiteit!

De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt ze daarnaast op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.

Biodiversiteit is veerkrachtig, ze past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven en ons inzetten voor één of meer acties, en anderen motiveren om hetzelfde te doen. Samen zijn we sterker! Dat is het doel van de campagne: "Red de biodiversiteit, samen en nu".

De FOD Volksgezondheid en de campagne

De FOD Volksgezondheid organiseert sinds enkele jaren de #BeBiodiversity-campagne die burgers, bedrijven en overheden aanzet tot duurzame consumptie en productie. De website www.bebiodiversity.be en de BeBiodiversity Facebook-pagina bieden heel wat tips om zelf aan de slag te gaan voor de biodiversiteit. Leuke animaties (wat is bijvoorbeeld de link tussen de smartphone en de gorilla?) en video's en getuigenissen van bedrijven die actie voor de biodiversiteit ondernemen, zijn toegankelijk via YouTube en de mediatheek van de website. De website www.biodiversitree.be toont bedrijven verschillende manieren om rekening te houden met de biodiversiteit.  

De nieuwe campagne neemt een vliegende start op de Internationale Dag van de Biodiversiteit: 22 mei. Vanaf dan zal biodiversiteit, de cruciale rol ervan en de bedreigingen voor dieren, planten en hun leefomgeving volop leven op sociale media. Overal in België – in Vlaanderen, Brussel en Wallonië – zullen er acties lopen. Alles info is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.be.

"Red de biodiversiteit, samen en nu" is een dynamische campagne die loopt tot de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze "COP Biodiversiteit" coördineren en verdedigen.

In tussentijd zijn er verschillende video's, animaties en een hele reeks activiteiten gepland.