De federale en gewestelijke autoriteiten nodigen u uit om tussen 17 januari en 20 maart deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN).

Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.

 

Uw mening interesseert ons !

Vooraleer het programma 2023-2027 wordt goedgekeurd heeft u de kans om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek via het online platform napan.mijnopinie.belgium.be.

Op dit platform vindt u de nationale, federale en gewestelijke acties. Filteren op beleidsniveau is mogelijk.

U kan ons uw schriftelijke opmerkingen ook uiterlijk op 20 maart 2022 bezorgen op het volgende adres: napan@health.fgov.be of per post naar Dr. Ir. Vincent Van Bol, FOD Volksgezondheid, Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten, Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel.