Op 9 april zijn chirurgische maskers en beschermende handschoenen uit de Europese strategische stock, die in België wordt opgebouwd, naar Servië gebracht door de Belgische Civiele Bescherming en de FOD Volksgezondheid. Met deze samenwerking tussen beide FOD’s bewijst België eens te meer dat het een solidaire en betrouwbare partner is in het kader van de Europese hulpverlening in geval van een crisis of een ramp.

België maakt sinds 1 januari 2021 deel uit van de landen die medische voorraden beheert van de strategische rescEU reserve voor de Europese Unie. Op vraag van de Europese Commissie kan het materiaal van deze stock gestuurd worden naar een land dat niet genoeg middelen heeft om in te zetten tijdens de COVID-19 pandemie. De stock wordt volledig gefinancierd door Europa en beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Hiermee toont België eens te meer een solidaire en betrouwbare partner te zijn in het kader van de Europese hulp door een draaischijf te zijn voor opslag en distributie van essentiële medische uitrusting in Europa. Op 9 april zijn twee vrachtwagens van de Civiele Bescherming aangekomen in Servië om

730.000 chirurgische maskers en 730.000 paar beschermende handschoenen te bezorgen. Die zijn goed aangekomen. 

Strategische Europese stock in verschillende lidstaten 

In het kader van de coronacrisis, heeft de Europese Commissie midden maart 2020 beslist om in Europa een strategische medische stock en een systeem voor verdeling te voorzien en een systeem voor de verdeling te voorzien. De stock, die in verschillende EU-lidstaten wordt ondergebracht, moet hen toelaten om sneller te reageren bij een gezondheidscrisis. 

Tegen eind april 2020 waren er al stockageplaatsen operationeel in Duitsland en Roemenië reeds operationeel. Tienduizenden beschermende maskers van deze centra zijn uitgedeeld aan de meest behoevende landen. Sinds september is er ook een deel van de strategische stock in Griekenland, Denemarken, Hongarije en Zweden operationeel. 

In antwoord op een nieuwe oproep van de Europese Commissie in de zomer van 2020 heeft de FOD Volksgezondheid met steun van de FOD Binnenlandse Zaken een dossier ingediend voor de oprichting van een strategische Europese stock in België ter waarde van 34 miljoen euro. Het eerste deel van de medische stock is sinds 1 januari 2021 operationeel.

De Europese strategische stock wordt volledig gefinancierd door de Europese Commissie, zowel voor de aankoop, de stockage en het transport, als voor de kosten voor de medewerkers die nodig zijn het project te beheren.