Belgische publiek-private samenwerking levert essentiële hulp aan Oekraïne

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende humanitaire crisis hebben bedrijven aangeboden te helpen door het Oekraïense volk van medisch materiaal te voorzien.

Als antwoord op de logistieke uitdaging werd in Aalst een Belgisch farmaceutisch magazijn opgericht dat met steun van rescEU-fondsen bedrijven in staat stelt hun producten aan de Belgische overheid te schenken, die ze vervolgens naar Oekraïne vervoert.

Deze opslagplaats wordt beheerd door de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met de Belgische Civiele Bescherming, en zal minstens tot begin 2024 operationeel zijn.

De schenkingen variëren van medisch materiaal tot persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en producten voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen. In totaal zijn als gevolg van deze samenwerking meer dan 7,5 miljoen artikelen ter waarde van ongeveer 5 miljoen euro aan Oekraïne geleverd.

Particuliere bedrijven die apparatuur naar Oekraïne willen sturen, kunnen een bijgewerkte lijst met vereisten raadplegen en contact opnemen met ECHO-Donations@ec.europa.eu voor de volgende stappen.

Meer informatie: