De Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurt vandaag de samenstelling goed van het adviespanel ter ondersteuning van de Algemene Cel Drugsbeleid.

Om het interfederale drugsbeleid te ondersteunen werd een multidisciplinair adviespanel opgericht. Dit panel bestaat uit 13 personen met een wetenschappelijke expertise, relevante werkervaring of een ervaringsdeskundigheid. Samen vertegenwoordigen ze de verschillende pijlers van het interfederale drugbeleid (preventie, zorg en herstel, risicobeperking, veiligheid, onderzoek).
 
De leden werden geselecteerd uit een groep van 25 kandidaten na twee oproepen tot kandidatuurstelling. Het panel wordt opgericht voor een proefperiode van twee jaar. Tijdens deze periode wordt de werking van het adviespanel uitgetest, met een evaluatie in 2025.
 
Het panel zal gevraagd worden om een advies te formuleren over beleidskwesties alsook nieuwe ontwikkelingen te signaleren met betrekking tot gebruik, handel of productie van drugs die belangrijk kunnen zijn voor de Algemene Cel Drugsbeleid. De Algemene Cel Drugsbeleid streeft ernaar om, dankzij de expertise van de leden van het adviespanel, een empirisch onderbouwd drugsbeleid uit te werken gebaseerd op evidentie, goede praktijken en ervaring. Ook wenst zij meer rekening te houden met innovatieve antwoorden op complexe problemen.
 
Het doel van de Algemene Cel Drugsbeleid is de ontwikkeling van een drugs- en verslavingsbeleid dat beter inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in het drugsfenomeen, evenals op de behoeften en uitdagingen van alle belanghebbenden.  
 
De lijst met de leden van het adviespanel is, net zoals alle andere informatie over de Algemene Cel Drugsbeleid en de Thematische Vergadering Drugs, beschikbaar op www.drugbeleid.be.
 
De Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.