Sinds 18 augustus 2019 is roken in een wagen in aanwezigheid van een jongere onder de 16 jaar verboden.  Gedurende een aantal weken zal het team "Tabaksinspectie" van de FOD Volksgezondheid de burgers tegemoet treden om het belang van deze wet uit te leggen.

Het doel van deze wet is de bescherming van kinderen die de belangrijkste slachtoffers van passief roken zijn.

De Belgische wetgeving verbiedt ook:

  • om tabak aan minderjarigen te verkopen ;
  • om te roken in openbare ruimtes (winkels, cafés, stationsgebouwen, sportcentra, ...).