Ontdek de nieuwe sensibiliseringsvideo over passief roken geproduceerd door de FOD Volksgezondheid.

Passief roken in auto's is bijzonder schadelijk en kinderen zijn de eerste slachtoffers. Omdat hun immuunsysteem nog niet volgroeid is, zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen en lopen zij een groter risico om ernstige ziekten te krijgen. Het risico van "plotselinge dood" bij zuigelingen is ook verhoogd.

Sinds 2019 is het bij wet verboden om in een voertuig te roken in het bijzijn van minderjarigen. Om deze problematiek onder de aandacht te brengen, lanceert de FOD Volksgezondheid dit jaar een video over passief roken in auto's . Zij herinnert er tegelijk aan dat bij niet-naleving van het verbod minimumboetes van 208 euro zijn voorzien.

De FOD Volksgezondheid wenst uw gezondheid en die van uw kinderen te beschermen. Niet roken in de auto in het bijzijn van uw kinderen betekent dat u hen beschermt.