De federale regering van België, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest zijn formele onderhandelingen met Noorwegen begonnen over een bilaterale overeenkomst over grensoverschrijdend transport en opslag van CO2 voor de kust van Noorwegen. In september sloot ons land een gelijkaardige overeenkomst met Denemarken om opgevangen Belgische CO2 op te slaan in hun lege olie- en gasvelden. Het doel is om hetzelfde te bereiken met Noorwegen.

De eerste ministers van België en Noorwegen, Alexander De Croo en Jonas Gahr Støre, de Belgische minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne, en de Noorse minister van Olie en Energie, Terje Aasland, zijn op 24 april in Gent samengekomen om de opvang en opslag van CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage) te bespreken. Het bezoek vond plaats in het kader van de Noordzeetop in Oostende.

Tijdens een eerdere ontmoeting in 2022 ondertekenden de eerste ministers reeds een memorandum van overeenstemming voor een nauwe energiesamenwerking met betrekking tot de Noordzee. Een van de doelstellingen van het memorandum was de voorbereiding van een bilateraal akkoord tussen België en Noorwegen om grensoverschrijdend transport van CO2 mogelijk te maken met het oog op permanente opslag onder de Noorse zeebodem. België ligt immers centraal in de industriële cluster van Noordwest-Europa en relatief dicht bij belangrijke CO2-opslaglocaties in het Noordzeebekken.

Naast de prioritaire inzet op brongerichte maatregelen (om de uitstoot van CO2 te voorkomen) en de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen, zal de opvang en opslag van CO2 een maatregel kunnen zijn voor specifieke industrieën die moeilijk koolstofvrij te maken zijn. De start van de onderhandelingen tussen België en Noorwegen betekent een belangrijke eerste stap. Zodra het akkoord is ondertekend en in werking is getreden, wordt het mogelijk om koolstofdioxide naar Noorwegen te vervoeren voor permanente geologische opslag op het Noors continentaal plat.

Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Noordzee: "Het ontwikkelen van nieuwe methoden om de CO2-uitstoot te verminderen is van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet. Dit is een veelbelovende klimaattechnologie. De zee kan hierbij een sleutelrol spelen. Ze is niet alleen altijd van groot belang geweest voor het reguleren van ons klimaat, maar biedt ook mogelijkheden voor het opvangen en opslaan van koolstof. In september hebben we een overeenkomst gesloten met Denemarken om opgevangen CO2 op te slaan in hun lege olie- en gasvelden. Vandaag zetten we opnieuw een belangrijke stap om hetzelfde te doen met Noorwegen. We mikken op een akkoord tegen de zomer."