Artsen met een erkenning als stagemeester voor de vorming van artsen-specialisten en huisartsen moeten die uiterlijk 6 maanden voor de einddatum verlengen. De FOD Volksgezondheid informeert de betrokken artsen persoonlijk via de eHealthBox. De informatie wordt tijdig gestuurd om de wettelijke termijnen te respecteren.

Voortaan stuurt de FOD Volksgezondheid de documenten met betrekking tot deze erkenningsprocedure liever elektronisch door. Alle huisartsen en artsen-specialisten zouden dus hun eHealthBox regelmatig moeten raadplegen.

De FOD Volksgezondheid gebruikt de eHealthBox ook voor andere communicaties: verzending van omzendbrieven, sollicitatieoproepen,  bepaalde adviezen van de Hoge Gezondheidsraad of relevante informatie met betrekking tot de medische praktijk.

Meer info over de eHealthBox

De eHealthBox is de beveiligde elektronische mailbox die specifiek bestemd is voor de actoren van de gezondheidszorg en is via het eHealth-platform toegankelijk.

  • Lees de eHealthBox handleiding
  • Vragen? Hulp nodig? Contacteer de helpdesk van het eHealthplatform:
    • via dit formulier
    • per telefoon van maandag tot vrijdag van 7 tot 20u: 02/788 51 55 indien u problemen bij het gebruik ondervindt.