BiodiversiTree – Een tool voor bedrijven die actie willen ondernemen

BiodiversiTree is een tool die bedrijven helpt concrete acties te kiezen om de biodiversiteit te beschermen. De online tool werd ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de gewesten in het kader van de campagne #BeBiodiversity

De Publica Awards 2020 belonen de beste overheidsprojecten. BiodiversiTree, werd genomineerd in de categorie « Corporate Responsibility ». Je hebt nog tot 1 juni om te stemmen voor het project met de titel (“Biodiversiteit, een troef voor uw bedrijf!”).

Vind je ook dat de bescherming van de biodiversiteit essentieel is? Dat niet alleen de burgers maar ook bedrijven die uitdaging moeten aangaan? Klik dan snel op de stemknop!

De winnaars worden voorgesteldtijdens de feestelijke prijsuitreiking op 17 september 2020.

Waarom een instrument voor bedrijven?

Niet-duurzame productie- en consumptiepatronen zijn een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Toch lopen ook de bedrijfsprestaties risico's door het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van ecosystemen. Zo stijgen bijvoorbeeld de kosten of de onzekerheid over de aanvoer van grondstoffen door toenemende schaarste.

Omgekeerd kunnen biodiversiteit en het behoud van ecosystemen nieuwe kansen creëren: inspelen op de groeiende vraag van de consument naar producten en processen die de biodiversiteit en ecosystemen respecteren, de toegang tot biologische en genetische hulpbronnen vergemakkelijken, nieuwe groene banen creëren... Elk bedrijf dat deze weg inslaat, vermenigvuldigt het effect dat een individu kan hebben. Bedrijven zijn dan ook belangrijke spelers in het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit.

Wat heeft het instrument te bieden?

BiodiversiTree is een online tool (www.biodiversitree.be) waarmee bedrijven concreet aan de slag kunnen rond biodiversiteit.

Diepgaande kennis van biodiversiteit is niet nodig. De tool brengt nuttige nieuwe concepten aan, geeft antwoord op vragen en helpt u te begrijpen waarom het belangrijk is om actie te ondernemen voor het behoud van de biodiversiteit.

De BiodiversiTree gidst de gebruiker doorheen vier actiedomeinen: terreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en processen. De voorgestelde acties worden vervolgens afgestemd op de omvang van de onderneming, de beschikbare middelen, de ligging en/of de bedrijfstak.

De BiodiversiTree geeft dus snel toegang tot gerichte acties, op één enkele website verzameld door specialisten ter zake. De acties zijn gericht op zowel directe als indirecte maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit, zoals de inrichting van gebouwen en terreinen, vermindering van de vervuiling, beperking van het energieverbruik, gebruik van duurzame materialen...

Binnenkort zal de tool het mogelijk maken om beroep te doen op experts die de bedrijven gedurende het hele proces kunnen begeleiden: van de keuze van een actie tot de uitvoering ervan. Deskundigen, consultants, ... kunnen daartoe zelf hun expertise ter goedkeuring en publicatie in de tool voorleggen.

Eenmaal geïmplementeerd, zullen ook bedrijven hun eigen ervaring in de tool kunnen delen.
Het is dus ook een platform voor het uitwisselen van informatie en het onder de aandacht brengen van goede praktijken. De voorbeelden illustreren dan niet alleen de acties die uit het instrument voortvloeien, maar zullen ook het imago van de betrokken bedrijven versterken en anderen inspireren.

Of het nu gaat om een privaat of publiek bedrijf of organisatie, de BiodiversiTree tool moedigt hen aan om acties te ondernemen die hun imago versterken en verbeteren en tegelijkertijd de biodiversiteit een dienst bewijzen. 

BiodiversiTree is een instrument dat gezamenlijk wordt gefinancierd door de federale overheid en de 3 gewesten, met de wetenschappelijke steun van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.