défenses en ivoire d’éléphant – Annexe AI S_juliajj – 123rf.comNaar aanleiding van de problematiek rond de stroperij van de Afrikaanse olifant en de illegale handel in ruw ivoor werd door de Europese Commissie en de 28 Europese lidstaten besloten tot een (tijdelijke) stopzetting van het afleveren van vergunningen voor de wederuitvoer van ruw ivoor vanuit de Europese Unie.

Concreet zullen de CITES-beheersorganen binnen de EU geen wederuitvoervergunningen voor ruw (olifanten)ivoor meer afleveren na 1 juli 2017.

Om uw aanvragen tijdig te kunnen behandelen vragen wij u met aandrang om uw dossier in te dienen ten laatste op 15 juni 2017 via de database CITES !  .

Deze zullen dan behandeld worden opdat de vergunning kan afgeleverd worden (met in begrip van het merken van het ivoor) vóór de deadline van 1 juli 2017.

Opgelet! Aanvragen die in ons systeem toekomen na 15 juni 2017 zullen niet meer behandeld worden. Een aanvraag wordt beschouwd als “toegekomen” als deze betaald werd en dus in de status “in behandeling” staat in het systeem.

Voor de slagtand(en) gedekt door een geldig certificaat, nog kan verhandelen, maar enkel binnen de Europese Unie.