Er is een voorstel tot wijziging van artikel 68/1 en 68/2 van de gecoördineerde Wet betreffende de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (WUG) in de maak.

Dit voorstel zal de verplichting om een  professionele stage te volgen één jaar later doen ingaan. De professionele stage is door de WUG als voorwaarde gesteld om een erkenning te krijgen om de klinisch psychologie of orthopedagogiek uit te oefenen.

Daarnaast wordt in het wetsvoorstel het afstudeerjaar vermeld (academiejaar 2022-2023) om aan te duiden wie de professionele stage dient te volgen en niet meer enkel het academiejaar waarin de studies dienden te zijn aangevat.

Wat betekent dit concreet?

  • De studenten die afstuderen in academiejaar 2021-2022 zijn vrijgesteld van de professionele stage en kunnen meteen hun erkenning krijgen.
  • De professionele stage is verplicht voor zij die hun studies van master in de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek met vrucht beëindigen in academiejaar 2022-2023 en de daarop volgende jaren.
  • De studenten die hun studies aanvatten in academiejaar 2016-2017 blijven vrijgesteld van stage wat hun afstudeerjaar ook moge zijn.

Welke stappen moeten er nog doorlopen worden?

  • Bespreking van het wetsvoorstel binnen de regering
  • Advies van de Raad van State
  • Goedkeuring door het Parlement
  • Bekrachtiging en afkondiging door de Koning
  • Publicatie in het Staatsblad


In geval van vragen aarzel niet om ons te contacteren op het nummer +32 (0)2 524.97.97.