Op 21 april 2022 werd de wijziging van de artikels 68/1 en 68/2 van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit houdt in dat de verplichting voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen om een professionele stage te volgen met een jaar wordt uitgesteld. Deze professionele stage is een voorwaarde om erkend te worden als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.

Wat betekent dit concreet?

  • De studenten die afstuderen in academiejaar 2021-2022 zijn vrijgesteld van de professionele stage en kunnen meteen hun erkenning krijgen.
  • De professionele stage is verplicht voor zij die hun studies van master in de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek met vrucht beëindigen in academiejaar 2022-2023 en de daarop volgende jaren.
  • De studenten die hun studies klinische psychologie of klinische orthopedagogiek ten laatste in academiejaar 2016-2017 aanvatten, blijven vrijgesteld van stage ongeacht het academiejaar dat ze afstuderen in de klinische psychologie of orthopedagogiek.