De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert een nieuw studierapport - Reybroeck 2018 (.PDF) over het effect van de toevoeging van stearine- en palmitinezuur aan bijenwas op de ontwikkeling van het werksterbijenbroed. Een veldproef uit 2017 (HTML) had eerder al aangetoond dat de toevoeging van 15 % of meer stearine tot het gedeeltelijk afsterven van bijenbroed leidt. Er ontbraken echter nog gegevens over het effect van lagere concentraties stearine in de bijenwas. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Melle gevraagd om een nieuwe onafhankelijke studie uit te voeren naar de effecten van diverse concentraties (gaande van 2,5 tot 10 %) van twee verschillende stearines (van dierlijke en van plantaardige oorsprong).

De resultaten tonen aan dat bijenwas met toevoeging van 7,5 % of meer stearine een duidelijke negatieve impact heeft op de broedontwikkeling. Dergelijke was is dus niet geschikt voor gebruik in de bijenteelt. Er zijn zelfs al beperkte negatieve effecten te zien bij toevoeging van 2,5 en 5 % (op basis van het gemiddelde resultaat).

België zal nu aan de Europese Commissie vragen om wettelijke zuiverheidscriteria vast te stellen voor bijenwas die voor de bijenteelt bestemd is.

In 2016 signaleerden heel wat imkers in binnen- en buitenland problemen in verband met de slechte ontwikkeling en de verhoogde sterfte van het bijenbroed na plaatsing van nieuwe, op industriële schaal geproduceerde waswafels. Na analyse bleek de gebruikte bijenwas een sterk verhoogd gehalte aan stearinezuur en palmitinezuur te bevatten. De gecontamineerde was bleek voornamelijk afkomstig uit China. Er waren toen nog weinig literatuurgegevens beschikbaar over het effect van stearine op de ontwikkeling van het bijenbroed. Vandaar deze studie.

Contact : apf.food@health.belgium.be